Guiding Principles

Our Vision
Every person in New Zealand is able to fully participate in the digital world
Ka taea tātou katoa o Aotearoa ka mahi ai i te ao matihiko